۲۰۰۵

اولین سینگل آلبوم و در واقع شروع به کار پسرا با این آهنگ ها بوده شامل ۶ ترک و در تاریخ ۲۰۰۵٫۰۶٫۲۵ منتشر شده

برای سینگل نور اگین سپتامبر در ام کانت داون برنده شدن و خود پسرا مجری بودن:

۱٫ 경고 [Warning]
۲٫ Passion
۳٫ Never Again
۴٫ Take U High
۵٫ Everything
۶٫ Everything (instrumental)

Link

روی تک تک آهنگ ها کلیک کنید و سمت راست بالا می تونید علامت دانلود رو که یک فلش رو به پایین ببینید.

سینگل آلبوم دوم اضافه شد👇🏻

 دومین سینگل آلبوم دبل اس ۵۰۱، ۵ ترک داشت و در تاریخ ۲۰۰۵٫۱۲٫۱۰ منتشر شد. سال بعد، اسنو پرینس دو هفته پشت سرهم جایزه ام کانت داون رو برنده شد:
Link:
Snow Prince Single album 2005

۱٫ 하얀사람 [White Person]
۲٫ My Girl
۳٫ Snow Prince
۴٫ In Your Smile
۵٫ Fighter

💕💚🌟🍀