🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview
ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚:

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview
ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚:

Taking a time machine with Young Saeng Day5
September 26, 2018 NICE 73 MC, Korea
Heo Young saeng Japan 1st single “After the rain” release event The 5th day is Nagoya after a long absence! It was Galaxy Square of Oasis 21.

It is a talk show pattern at 3pm.
(Mixed questions of both parts are listed.)
◉ 지구 가 멸망 해도 Even if the earth is destroyed
singing
آهنگ اول آلبوم قبلیش رو اجرا کرد
۷۳
“Mr. Young Saeng! Please say hello to everyone in Nagoya for the first time in a while!”
Mr. Young Saeng
“Everyone in Nagoya, it’s been a while, sss 501 Young Saeng.”
مجری: یونگ سنگ، لطفا به همه
سلام کنین، بعد از مدتی برای اولین بار به ناگویا اومدین
همگی در ناگویا، یک مدتی شده که ندیدمتون، یونگ سنگ دبل اس ۵۰۱ هستم.

۷۳
“”How long has it been since Mr. YS ??”
مجری: چه مدت شده آقای هئو؟

Mr. Young Saeng
「…For the first time in 10 years…about
یونگ سنگ: حدود اولین بار بعد از ده سال..
everybody
“No, no,”
فن ها: نه نه
Mr. Young Saeng
“”Oh, it’s been about the first time in 2 years since I came at 301. Hahaha!”

یونگ سنگ: اوه، حدود دو سال پیش بود که با ۳۰۱ اومدیم اینجا. میخنده
۷۳
“What do you remember about Nagoya?”
Mr. Young Saeng
“That’s right … after all chicken wings!”
مجری: درباره ناگویا چی یادت مونده؟
یونگ سنگ: اسم یک غذا با جوجه رو میگه
۷۳
“I love to eat Young Saeng!”
Mr. Young Saeng
“I like it! Nico”
مجری: من عاشقشم یونگ سنگ
یونگ سنگ: منم دوستش دارم، نیکو
۷۳
“Oasis 21 has also become a shooting place for Daihatsu’s commercials! Do you like Jong-sen-san’s car?”
.
.

“Oasis 21 مجری: همچنین یک مکانی شده برای فیلم برداری برای آگهی های تجاری Daihatsu است! آیا از ماشین Jong-sen-san خوشتون میاد؟”

Mr. Young Saeng
“I like yes, I have been licensed for more than 10 years but I am not a speed madman, but a person who enjoys driving. It’s a way to listen to the songs of the Girls group, I will listen to some emotional songs that have, and for this season my single album of this time is perfect. “

یونگ سنگ: آره خوشم میاد، من بیش تر از ده سال میشه گواهی نامه گرفتم اما کسی نیستم که دیوونه سرعت باشم، کسی هستم که از رانندگی لذت میبره. طی رانندگی میشه به آهنگ های گروه های دختر گوش داد، من به آهنگ های احساسی که دارم گوش میدم، و برای این فصل، سینگل آلبوم من برای این زمان بهترین گزینه ست
۷۳
“Have you had any fun recently?”
Mr. Young Saeng
“… Recently …… Now this moment?”
.

مجری: این اواخر کی خوش گذروندی؟
یونگ سنگ: این اواخر؟.. همین لحظه
۷۳
“When did you cry lately?”
Mr. Young Saeng
“There’s a Korean movie called “”신의 수 한 ” ▁神 手 ▁という ..”I’ve already been able to get to the second part, but I cried in the last scene of the first part of that story.I saw it at the movie theater, but I cried.”
مجری: این اواخر کی گریه کردی؟
یک فیلم سینمایی کره ای هست که اسمش دست خداست. تونستم به بخش دومش برسم، اما تو صحنه آخرش از قسمت اول اون داستان، توی یک تئاتر سینمایی دیدمش و گریه ام گرفت.
۷۳
“What did you see about the movie recently?”
Mr. Young Saeng
“When it is an American movie,” Search light “Korean movie saw a movie called” 너 れ 결혼식 “(a wedding at Noirekoronchiku).”
مجری: این اواخر چه فیلم سینمایی ای دیدی؟
یونگ سنگ: یک فیلم سینمایی آمریکایی به اسم « Search light» و یک فیلم سینمایی کره ای «ازدواجی در نیروکرونچیکو»
۷۳
“Do you have a desire to get married, Mr. Young Saen ??”
Mr. Young Saeng
“I do not have it, so I like freedom.”
مجری: دلت میخواد ازدواج کنی؟
یونگ سنگ: نه آرزوشو ندارم، من آزادیمو دوست دارم. 😕
لینک مقاله:
https://goo.gl/15rcMV
#news

۷۳
“Musical” around the age of 30 “will start soon, If you had Jon Sen-san’s time machine, how old would you like to be?”
Mr. Young Saeng
“I am 24 years old, I want to return back to those days and 501 not to go to different offices.”
مجری: موزیکالت به اسم «سی سالگی» به زودی شروع میشه، اگر تو ماشین زمان سن سان رو داشتی، می خواستی به چه سنی برگردی؟
یونگ سنگ: وقتی ۲۴ سالم بود، میخوام برگردم به اون روزا و دبل اس ۵۰۱ به کمپانی های مختلف نرن.
😭😭😭😭😭
Mr. Young Saeng
“I am sorry to have to go without staying in Nagoya, but I’d like to make opportunities to do something in Nagoya either in fan meetings or in concerts, everyone please wait! Thank you for your continued support in the future! Thank you! “
متاسفم که باید برم و تو ناگویا نمیمونم، اما دلم میخواد بجز این مثل فن میتینگ یا کنسرت توی ناگویا انجام بدم، همگی لطفا منتظر باشید. ممنونم که در آینده به حمایتتون ادامه میدین. ممنون
◉Fly away singing
آهنگ دوم آلبوم قبلیش رو میخونه
لینک مقاله:
https://goo.gl/15rcMV
#news
🆔 @IR_ThanKYU_Official

View this post on Instagram

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚: "Musical" around the age of 30 "will start soon, If you had Jon Sen-san's time machine, how old would you like to be?" Mr. Young Saeng "I am 24 years old, I want to return back to those days and 501 not to go to different offices." مجری: موزیکالت به اسم «سی سالگی» به زودی شروع میشه، اگر تو ماشین زمان سن سان رو داشتی، می خواستی به چه سنی برگردی؟ یونگ سنگ: وقتی 24 سالم بود، میخوام برگردم به اون روزا و دبل اس 501 به کمپانی های مختلف نرن. 😭😭😭😭😭 Channel : Https://telegram.me/IR_ThanKYU_Official . . ❌ Copy and Repost with FULL CREDIT ❌ . . @jdream_kyujong @hyunjoong860606 @parkjungminsta @youngsaeng17 @hyungjunking . #SS501#Doubles301#TripleS #PersianTripleS #Kpop #KimKyuJong #ThanKYU #김규종 #HeoYoungSaeng #kimhyunjoong #parkjungmin #김현중현#박정민 #허영생 #더블에스501 #KimHyungJun #김현중 #더블에스301 #ss301 #iranian_thankyu_official #Hellospring #PlayinNature #노래

A post shared by First Official Ir ThanKYU FC (@iranian_thankyu_official) on

 

View this post on Instagram

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚: "Musical" around the age of 30 "will start soon, If you had Jon Sen-san's time machine, how old would you like to be?" Mr. Young Saeng "I am 24 years old, I want to return back to those days and 501 not to go to different offices." مجری: موزیکالت به اسم «سی سالگی» به زودی شروع میشه، اگر تو ماشین زمان سن سان رو داشتی، می خواستی به چه سنی برگردی؟ یونگ سنگ: وقتی 24 سالم بود، میخوام برگردم به اون روزا و دبل اس 501 به کمپانی های مختلف نرن. 😭😭😭😭😭 . Channel : Https://telegram.me/IR_ThanKYU_Official . . ❌ Copy and Repost with FULL CREDIT ❌ . . @jdream_kyujong @hyunjoong860606 @parkjungminsta @youngsaeng17 @hyungjunking . #SS501#Doubles301#TripleS #PersianTripleS #Kpop #KimKyuJong #ThanKYU #김규종 #HeoYoungSaeng #kimhyunjoong #parkjungmin #김현중현#박정민 #허영생 #더블에스501 #KimHyungJun #김현중 #더블에스301 #ss301 #iranian_thankyu_official #Hellospring #PlayinNature #노래

A post shared by First Official Ir ThanKYU FC (@iranian_thankyu_official) on

 

💚 فنکم مربوط به این مصاحبه، وقتی از یونگ سنگ درباره ماشین زمان میپرسن👆

 

ENG +Persian SUB] SS301 on Show Champ Backstage]

ENG +Persian SUB-SS301 on Show Champ Backstage
پشت صحنه دبل اس در شوچمپین با زیرنویس فارسی😍❤️
به یک پرسشنامه جواب میدن خیلی هم دیدنی🤣 بخصوص قسمت سنگ کاغذ قیچی 😁😅 اگر به حرفای کیوجونگ گوش میدادن نتیجه شون بهتر از این میشد 😎🖐😂 اما خب گوش ندادن.. بعد از اون هم وقتی میرن پشت استیج که برای اجرای تمرینی آماده میشن و خودجوش مصاحبه میکنن با اجرای هیونگ جونی😆 درباره پین صحبت میکنن و در آخر یونگ سنگ با شیطنت از فن ها تشکر میکنه که اومدن استیج سولوش رو ببینن و با حمله جونی مواجه میشود😄 دیدنی و بامزست ^^

#SS301 #Persiansub #Farsisub
#ShowChampBackstage
Eng Cr: https://youtu.be/Ymfs9FxMc9o
زیرنویس روی ویدئو اضافه میشه

ادامه‌ی خواندن

KimKyuJong and HeoYoungSaeng will be appear at Power of K in Japan TV show (just like that JungMin did it)

KimKyuJong and HeoYoungSaeng will be appear at Power of K in Japan TV show (just like that JungMin did it)
کیوجونگ و یونگ سنگ در برنامه تلویزیونی
Power of K in Japan شرکت میکنن 😍 هفته پیش جونگ مین تو این برنامه بود
https://twitter.com/PowerofK1/status/994914891717722112
تیزر برنامه
https://www.youtube.com/watch?v=0CUbWGtGtEI

اطلاعات مفید مقاله:
زمان: دوم جون ۲۰۱۸
مهمان ها:
هئو یونگ سنگ، کیم کیوجونگ، فانکی گلکسی از سوپرنوا، راوی از VIXX گروه ۷ O ‘Clock و ….


Date and time: June 2, 2018 (Sat)

[Lunch Performance] Opening 13: 30 / Opening 14: 30 【Night Show】 Opening 18: 00 / Opening 19: 00
※ Live broadcasting will be scheduled for “night performance”

Venue: Tokyo International Forum Hall A

Cast: Heo Young Saeng, Kim Kyu jong, Funky Galaxy from supernova, RAVI (VIXX), column,
JG (JOONHO & GYUMIN), MAP 6, Golden Child, 7 O ‘Clock

Organized / planned: KNTV / DATV / Kchan! Hallyu TV
Production: PROMAX
Ticket sales: General release May 12 (Sat) 10: 00 ~
※ From May 12 (Saturday) you can purchase it at Rakuten Global Market

HP: https://knda.tv/special/powerofk2018

Live broadcast station: Kchan! Hallyu TV (within dTV channel ™)

Download KyuJong appeared at King of masked singer 2018.03.18- episode 145

دانلود پارت اول اپیزود برنامه King of masked singer با حضور کیوجونگ^^ 

که فقط همین پارت کیوجونگ بود بقیه اش رقبا اجرا داشتند و صحبت های اونها بود

تو و خوندنت فقط  
عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود سورپرایز بهتر از این؟!

Download

SS501 11th anniversary that SS301 celebrating it with Triple S in vlive-cut

سلام به خوشگلا ی کیو جونگ ? ^^
پرستوSss هستم??

تنکیو ها و تریپل اس های عزیز، مشتاق دیدار?

خیلی خوشحالم که از این به بعد قراره تو فنکلاپ محبوب کیو جونگ ☺️? براتون پست بزارم??


? آموزش مدیریت بحران ،۳۰۱?

تخخخخ ?
.
‏?:AAAAAH?……
?:?
?:?
.
اما ویدیو لایو تشریف داره….
.
‏?:?HA…. AHHA????…AHHA???AHHA..AHHA جونی هم زمان با لیریک اهنگ AHHA?? ?:?…??..?✋️ ?: ??‍♀?? ?:??..??..?? ?:???????????????????????? ……
اتفاق بالا?? به روایت تصویر?

پ.ن: یاد آوری ….سالگرد ۱۱ سالگی SS501, ,که زیر گروه ۳۰۱ در Vlive با فن ها جشن گرفته بودنش… ?
It was SS501 11th anniversary that SS301 celebrating it with Triple S in vlive .

Download

YT

(Broadcasting) SBS Radio 2018.02.10 ?❄️?

(Broadcasting) SBS Radio <Choi Hwa-jung’s Power Time> 2018.02.10 ?❄️?
▶️ لینک فایل صوتی پخش برنامه چوی هوا جانگ پاور تایم امروز از شبکه رادیویی اس بی اس
با حضور کیوجونگ ?
? youtu.be/OO1TFHid0yg ?
Cr. Ryan’s_mouse
?????
DL

 onlinle listening again link

??و لینک بازپخش آنلاین 

۱۶۱۲۰۸ KyuJong #showcase #Eternal01 – talking about SS501 and Kim Hyun Joong

ترجمه صحبت های کیوجونگ در شوکیس اترنال ۰۱ ?❤️?:

“I want to be active again with SS501 and I believe that the series of events related to Kim Hyun Joong will end well… I have not been able to talk much about it because it still seems to be difficult. “– Kim KyuJong (Double S 301 showcase, 2016)
من می خوام دوباره با دبل اس ۵۰۱ فعالیت داشته باشم و من باور دارم که سری اتفاقات مربوط به کیم هیون جونگ به خوبی به پایان می رسه… من نمی تونسته ام که خیلی درباره اش صحبت کنم چون هنوز به نظر می رسه مشکل باشه.

Cr:@nikzlai ❄️ https://twitter.com/nikzlai/status/957140542390878208?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Eios%7Ctwgr%5Eph.telegra.Telegraph.Share

KimKyuJong at (Broadcasting) SBS Radio Download 2017.01.27♡❄️?

KimKyuJong at (Broadcasting) SBS Radio <Choi Hwa-jung’s Power Time> Download 2017.01.27♡❄️?
دانلود فایل صوتی برنامه امروز چوی هوا جانگ پاور تایم از شبکه رادیویی اس بی اس با حضور کیوجونگ
❄️
Cr. https://youtu.be/uI0lb38uogQ
DL

برنامه امروز پخش تصویری نداشته و فقط فایل صوتی هست