🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview
ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚:

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview
ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚:

Taking a time machine with Young Saeng Day5
September 26, 2018 NICE 73 MC, Korea
Heo Young saeng Japan 1st single “After the rain” release event The 5th day is Nagoya after a long absence! It was Galaxy Square of Oasis 21.

It is a talk show pattern at 3pm.
(Mixed questions of both parts are listed.)
◉ 지구 가 멸망 해도 Even if the earth is destroyed
singing
آهنگ اول آلبوم قبلیش رو اجرا کرد
۷۳
“Mr. Young Saeng! Please say hello to everyone in Nagoya for the first time in a while!”
Mr. Young Saeng
“Everyone in Nagoya, it’s been a while, sss 501 Young Saeng.”
مجری: یونگ سنگ، لطفا به همه
سلام کنین، بعد از مدتی برای اولین بار به ناگویا اومدین
همگی در ناگویا، یک مدتی شده که ندیدمتون، یونگ سنگ دبل اس ۵۰۱ هستم.

۷۳
“”How long has it been since Mr. YS ??”
مجری: چه مدت شده آقای هئو؟

Mr. Young Saeng
「…For the first time in 10 years…about
یونگ سنگ: حدود اولین بار بعد از ده سال..
everybody
“No, no,”
فن ها: نه نه
Mr. Young Saeng
“”Oh, it’s been about the first time in 2 years since I came at 301. Hahaha!”

یونگ سنگ: اوه، حدود دو سال پیش بود که با ۳۰۱ اومدیم اینجا. میخنده
۷۳
“What do you remember about Nagoya?”
Mr. Young Saeng
“That’s right … after all chicken wings!”
مجری: درباره ناگویا چی یادت مونده؟
یونگ سنگ: اسم یک غذا با جوجه رو میگه
۷۳
“I love to eat Young Saeng!”
Mr. Young Saeng
“I like it! Nico”
مجری: من عاشقشم یونگ سنگ
یونگ سنگ: منم دوستش دارم، نیکو
۷۳
“Oasis 21 has also become a shooting place for Daihatsu’s commercials! Do you like Jong-sen-san’s car?”
.
.

“Oasis 21 مجری: همچنین یک مکانی شده برای فیلم برداری برای آگهی های تجاری Daihatsu است! آیا از ماشین Jong-sen-san خوشتون میاد؟”

Mr. Young Saeng
“I like yes, I have been licensed for more than 10 years but I am not a speed madman, but a person who enjoys driving. It’s a way to listen to the songs of the Girls group, I will listen to some emotional songs that have, and for this season my single album of this time is perfect. “

یونگ سنگ: آره خوشم میاد، من بیش تر از ده سال میشه گواهی نامه گرفتم اما کسی نیستم که دیوونه سرعت باشم، کسی هستم که از رانندگی لذت میبره. طی رانندگی میشه به آهنگ های گروه های دختر گوش داد، من به آهنگ های احساسی که دارم گوش میدم، و برای این فصل، سینگل آلبوم من برای این زمان بهترین گزینه ست
۷۳
“Have you had any fun recently?”
Mr. Young Saeng
“… Recently …… Now this moment?”
.

مجری: این اواخر کی خوش گذروندی؟
یونگ سنگ: این اواخر؟.. همین لحظه
۷۳
“When did you cry lately?”
Mr. Young Saeng
“There’s a Korean movie called “”신의 수 한 ” ▁神 手 ▁という ..”I’ve already been able to get to the second part, but I cried in the last scene of the first part of that story.I saw it at the movie theater, but I cried.”
مجری: این اواخر کی گریه کردی؟
یک فیلم سینمایی کره ای هست که اسمش دست خداست. تونستم به بخش دومش برسم، اما تو صحنه آخرش از قسمت اول اون داستان، توی یک تئاتر سینمایی دیدمش و گریه ام گرفت.
۷۳
“What did you see about the movie recently?”
Mr. Young Saeng
“When it is an American movie,” Search light “Korean movie saw a movie called” 너 れ 결혼식 “(a wedding at Noirekoronchiku).”
مجری: این اواخر چه فیلم سینمایی ای دیدی؟
یونگ سنگ: یک فیلم سینمایی آمریکایی به اسم « Search light» و یک فیلم سینمایی کره ای «ازدواجی در نیروکرونچیکو»
۷۳
“Do you have a desire to get married, Mr. Young Saen ??”
Mr. Young Saeng
“I do not have it, so I like freedom.”
مجری: دلت میخواد ازدواج کنی؟
یونگ سنگ: نه آرزوشو ندارم، من آزادیمو دوست دارم. 😕
لینک مقاله:
https://goo.gl/15rcMV
#news

۷۳
“Musical” around the age of 30 “will start soon, If you had Jon Sen-san’s time machine, how old would you like to be?”
Mr. Young Saeng
“I am 24 years old, I want to return back to those days and 501 not to go to different offices.”
مجری: موزیکالت به اسم «سی سالگی» به زودی شروع میشه، اگر تو ماشین زمان سن سان رو داشتی، می خواستی به چه سنی برگردی؟
یونگ سنگ: وقتی ۲۴ سالم بود، میخوام برگردم به اون روزا و دبل اس ۵۰۱ به کمپانی های مختلف نرن.
😭😭😭😭😭
Mr. Young Saeng
“I am sorry to have to go without staying in Nagoya, but I’d like to make opportunities to do something in Nagoya either in fan meetings or in concerts, everyone please wait! Thank you for your continued support in the future! Thank you! “
متاسفم که باید برم و تو ناگویا نمیمونم، اما دلم میخواد بجز این مثل فن میتینگ یا کنسرت توی ناگویا انجام بدم، همگی لطفا منتظر باشید. ممنونم که در آینده به حمایتتون ادامه میدین. ممنون
◉Fly away singing
آهنگ دوم آلبوم قبلیش رو میخونه
لینک مقاله:
https://goo.gl/15rcMV
#news
🆔 @IR_ThanKYU_Official

View this post on Instagram

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚: "Musical" around the age of 30 "will start soon, If you had Jon Sen-san's time machine, how old would you like to be?" Mr. Young Saeng "I am 24 years old, I want to return back to those days and 501 not to go to different offices." مجری: موزیکالت به اسم «سی سالگی» به زودی شروع میشه، اگر تو ماشین زمان سن سان رو داشتی، می خواستی به چه سنی برگردی؟ یونگ سنگ: وقتی 24 سالم بود، میخوام برگردم به اون روزا و دبل اس 501 به کمپانی های مختلف نرن. 😭😭😭😭😭 Channel : Https://telegram.me/IR_ThanKYU_Official . . ❌ Copy and Repost with FULL CREDIT ❌ . . @jdream_kyujong @hyunjoong860606 @parkjungminsta @youngsaeng17 @hyungjunking . #SS501#Doubles301#TripleS #PersianTripleS #Kpop #KimKyuJong #ThanKYU #김규종 #HeoYoungSaeng #kimhyunjoong #parkjungmin #김현중현#박정민 #허영생 #더블에스501 #KimHyungJun #김현중 #더블에스301 #ss301 #iranian_thankyu_official #Hellospring #PlayinNature #노래

A post shared by First Official Ir ThanKYU FC (@iranian_thankyu_official) on

 

View this post on Instagram

🍀 ✨ #HeoYoungSaeng Nagoya Fan event 2018.09.26 Interview ترجمه مقاله بلاگ مجری مراسم فن ایونت امروز از صحبت های یونگ سنگ، سوال و جواب هاشون✨💚: "Musical" around the age of 30 "will start soon, If you had Jon Sen-san's time machine, how old would you like to be?" Mr. Young Saeng "I am 24 years old, I want to return back to those days and 501 not to go to different offices." مجری: موزیکالت به اسم «سی سالگی» به زودی شروع میشه، اگر تو ماشین زمان سن سان رو داشتی، می خواستی به چه سنی برگردی؟ یونگ سنگ: وقتی 24 سالم بود، میخوام برگردم به اون روزا و دبل اس 501 به کمپانی های مختلف نرن. 😭😭😭😭😭 . Channel : Https://telegram.me/IR_ThanKYU_Official . . ❌ Copy and Repost with FULL CREDIT ❌ . . @jdream_kyujong @hyunjoong860606 @parkjungminsta @youngsaeng17 @hyungjunking . #SS501#Doubles301#TripleS #PersianTripleS #Kpop #KimKyuJong #ThanKYU #김규종 #HeoYoungSaeng #kimhyunjoong #parkjungmin #김현중현#박정민 #허영생 #더블에스501 #KimHyungJun #김현중 #더블에스301 #ss301 #iranian_thankyu_official #Hellospring #PlayinNature #노래

A post shared by First Official Ir ThanKYU FC (@iranian_thankyu_official) on

 

💚 فنکم مربوط به این مصاحبه، وقتی از یونگ سنگ درباره ماشین زمان میپرسن👆

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *