میتینگ تولد جونی اوپا – Kim hyung jun Happy birthday meeting -2018

Happy birthday also Red Circle project support fans meeting by Iranian Triple S at Iranian ThanKYU FanClub 😍۲۰۱۸٫۰۷٫۳۱ 
دور همی برای تولد هیونگ جونی توسط فنکلاب تنکیوهای ایرانی و با تلاش و هماهنگی ادمین ها عزیز به خوبی برگذار شد 💚👌 پروژه دایره قرمز که برای تیم پلیس ِ کیونگی بود حمایت شد😍💚 و خبر خوب اینکه فرمانده هیونگ جونی دایرکتی که از طرف ادمین فنکلاب تنکیو میتینگ رو بهش اطلاع داده شده بود رو دید🙂😍🙊🙈💚💚 💛🌸💛🌸💛🌸💚💛💚💛💚💛
 (فنکلاب تنکیو مجری این پروژه هست و این موفقیت رو به تریپل اس ها تبریک میگه😘)
💚💚💚😍😍😍 تولد سرباز ِ مکنه مون باز هم مبارک🤗🤗😍😍🥀🥀

#HappyKingHyungJunDay

#HappyHYUNGJUNday

شات از دایرکت فرمانده